Mã số 1862

Mã số 1862

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây VÀNG XÁM

DTR VÀNG XÁM

Mã số 3827

Mã số 3827

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây Màu Trắng Rỗng

Dây tròn rỗng 2,5mm – 4mm màu Trắng

Mã số 7762

Mã số 7762

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây NÂU CHỈ TRẮNG

DD 8MM NÂU CHỈ TRẮNG, TÔNG ĐẬM

Mã số 679

Mã số 679

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây HV Màu Trắng

Dây dẹp 7mm Hoa Văn Trắng, Cán lá

Mã số 327

Mã số 327

Dây nhựa giả mây hoa văn Nâu 2 màu

Dây dẹp 8mm Hoa văn Nâu 2 màu