Thiết bị hiện đại

Hệ thống được nhập với chất lượng cao cho ra những sợi dây nhựa wickerdây nhựa giả mây đẹp sắc sảo, sợi dây bền lâu giữ màu tốt nhất.