Mã số 1862

Mã số 1862

Mã số 1862

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây VÀNG XÁM

DTR VÀNG XÁM