Mã số 3827

Mã số 3827

Mã số 3827

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây Màu Trắng Rỗng

Dây tròn rỗng 2,5mm – 4mm màu Trắng