Mã số 679

Mã số 679

Mã số 679

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây HV Màu Trắng

Dây dẹp 7mm Hoa Văn Trắng, Cán lá