Mã số 7762

Mã số 7762

Mã số 7762

Tên sản phẩm: Dây nhựa giả mây NÂU CHỈ TRẮNG

DD 8MM NÂU CHỈ TRẮNG, TÔNG ĐẬM